Okränkbart värde.

"Blev bara, helt plötsligt, less på att som kristen bli beskylld för att vara verklighetsfrånvänd och hjärntvättad. Var med i en diskussion där de ateister som jag samtalade med krävde mig på ett gudsbevis. Den kristne har "bevisbördan" sägs det men när argumenten kommer bemöts de med hån.
 
Men faktum är att man inte kan motivera människan värde i en gudlös värld. Man kan ge varandra och sig själv värde men då skulle man också kunna ta bort det. Bara i en värld, där vi tänker oss Guds existens kan detta värde bli okränkbart. Det är speciellt viktigt att se när människor gör sig själv eller andra värdelösa. Vi kan veta att människan har ett okränkbart värde, inte för att vi själv tycker det, utan för Gud, som älskar oss har gett oss det."
 
 
 
Ord